B2B Çözümleri

B2B Çözümleri

Dünya uzun yıllardır sanayileşme üzerine büyük ve etkili adımlar atmaktadır ve her geçen gün de yeni adımlar atmaktadır.  Yaşadığımız dünya üretme ve tüketme sisyemine dayalı, iş kurmak, üretim yapmak, üretilen malzemeleri satmak, para kazanmak üzerine hayatımızın yol haritasını çizmekteyiz. Bundan dolayı, tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de birçok işletme vardır. İş dünyasında bir takım kurallar ve basit yollar mevcuttur. Bahsi geçen bu kurallar ve basit yollar , şirketlerin karşılıklı bir şekilde menfaati ve çıkarları üzerine adımlardan var olmuştur. Şirketler arasındali bu ilişki sayesinde bir çok şirket, işlerini kolay bir şekilde tamamlamaktadır.

Yukarıdaki alanda bahsettiğimiz bu basit adımların şirketlere verdiği faydalar oldukça fazladır. Bu basit adımlardan bir tanesi de B2B çözümleridir. Öncelik olarak B2B çözümleri kavramının tanımını yapmakta da fayda vardır.

İş hayatında artık sıkça karşılaşılan ve Türkçeye de yeni yeni giren bir terim olan B2B iş modeli; “Business to Business” kelimesinin Türkçesiyle “Şirketten Şirkete” kavramını ifade eder. İşin özünde B2B alanında çalışan şirketler, genel itibariyle birbirlerinin sunduğu hizmetleri düzeltme, iyileştirme prensibinden hareketle çalışmaktadır.

B2B Çözümleri Sahaları

B2B iş modelinin nasıl var olduğunun başlıca alanını şöyle ifade edebiliriz;

  • B2B çözümleri hammadde ticareti: Herhangi bir şirket, üretim aşamasında iken gereksinim duyduğu hammaddenin ya da gerekli ürünlerin sağlanması için farklı bir iş yerine ihtiyaç duyar. Örneklemek gerekirse; takı üretimi yapan bir işletmenin gereksinim duyduğu hammaddeyi mücevher işletmesi yapan bir iş yerinden tedarik etmesi gibi.
  • B2B çözümleri amacıyla oluşturulan çeşitli iş birlikleri: Bir şirket, mevcut kapasitesinin yeterli olmadığı bir noktada, başka bir şirketin yardımına ihtiyaç duyar. Örneğin; insan kaynakları alanındaki bir alana ihtiyaç duyan bir şirketin, insan kaynakları noktasında başka bir şirketten yardım alması gibi.

YassMedya Kurumsal Çözüm Ortağınız Olmaya Hazır. Dijital Platformda Tüm İhtiyaçlarınıza Tek Çözüm!